Skip to main content
 

Opptak av 11. april, Fafo-webinar: Third country posted workers flying under the radar

11. april 2024

En av de mest sårbare gruppene av arbeidstakere innenfor EU/EØS består av arbeidstakere fra land utenfor EU, som er utsendt fra et EU-medlemsland til et annet. Posting fra tredjeland er et stadig mer utbredt fenomen, men problemet ser ut til å unngå oppmerksomhet i mange land. På dette webinaret presenterte vi funn og innhente innsikt fra Arbeidstilsynet og European Labor Authority (ELA). Webinaret ble holdt på engelsk.

Webinaret var arrangert som en del av forskningsprosjektet «Better enforcement through improved Nordic-Baltic Cooperation (BETIC)», på oppdrag fra European Social Fund+.

På webinaret stilte vi følgende spørsmål:

  • Hvordan kan håndhevelsen av forskrifter angående publisering i tredjeland forbedres?
  • Kan økt grenseoverskridende samarbeid mellom nasjonale arbeidstilsyn forbedre håndhevingen?
  • Hvordan kan European Labour Authority (ELA) yte bistand?

Du møtte: Kristin Alsos, seniorforsker i Fafo, Federico Pancaldi, European Labour Authority (ELA) og seniorinspektør Cecilie Myrvold, Arbeidstilsynet.
Møtelder er Anne Mette Ødegård, seniorforsker i Fafo.

kristin alsos portrett 2federico pancaldicecilie myrvoldanne mette oedegaard portrett 2d63a675

eu flagAction 101059244 BETIC er finansiert av European Social Funds (ESF+)

Nyhet