Skip to main content

Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring

Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring

Kap 5 i forskningsantologien «Sund konkurrens i byggbranschen»

Anne Mette Ødegård og Mona Bråten

Forskningsantoloigien er utgitt av den svenske bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Byggföretagen og delfinansiert av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF).

Publikasjonsår: 2020Relaterte nyheter