Skip to main content
 

Fafo-bidrag i forskningsantologien «Sund konkurrens i byggbranschen»

01. oktober 2020

Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Mona Bråten har bidratt til denne svenske forskningsantologien om konkurransevilkårene i byggebransjen. Deres bidrag bygger på forskning om hvordan arbeidsinnvandringen har påvirket HMS-vilkårene i norsk byggebransje.

Forskningsantologien er utgitt av Den svenske bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Byggföretagen og delfinansieres av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF).

amo

mob

Anne Mette Ødegård og Mona Bråten har skrevet kapittel 5, Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring. Ødegård presenterte kapitlet på konferansen Forum för sund konkurrens och schysssta byggen den 30 september 2020

 
Nyhet