Skip to main content

BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere

BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere

SINTEF Notat 21

Ruth Woods, Solvår Wågø og Judith Thomsen

SINTEF akademisk forlag

Publikasjonsår: 2017Relaterte nyheter