Skip to main content
 

Ny rapport om bosetting av innvandrere i små kommuner

18. mai 2017

I  perioden 2004-2016 har antall arbeidsinnvandrere til Frøya i Sør-Trøndelag økt fra 151 til 1 101. Frøya er en av flere små kommuner hvor behovet for boliger vokser som følge av arbeidsinnvandring og mennesker på flukt. Hvilke boligkvaliteter bør kommunene satse på når de bygger for tilflyttere? Det er tema i et nytt SINTEF-notat.

Nyhet