Skip to main content

Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Rapport fra Universitetet i Stavanger

Finn Ove Båtevik, Brita Gjerstad, Gro Marit Grimsrud, Øystein Lund Johannessen, Grete Netteland, Svein Ingve Nødland, Lin Prøitz, Geir Skeie og Gunn Vedøy

Rapporter fra Universitetet i Stavanger nr. 62

Publikasjonsår: 2017Relaterte nyheter