Skip to main content
 

Rapport om arbeidsinnvandring til vestlandet

  • 28. mars 2017

Forskningsinstitusjoner på Vestlandet har samarbeidet om en rapport som viser at én av fem som kommer for å arbeide, bosetter seg i landet. Forskerne finner at dersom arbeidsinnvandrere skal bli en varig ressurs i landsdelen må det legges til rette for at de blir medborgere på lik linje med andre innbyggere. 

Nyhet