Skip to main content
 

Revisjonsrapport: Knapt noen påviselig effekt av EUs anskaffelsesdirektiv

04. januar 2024

En knusende dom rettes fra EU-revisjonen etter å ha ettergått i sømmene om EU-direktivene om offentlige anskaffelser fra 2014 har svart til forventningene. Flere av målene er ennå ikke nådd, samtidig som innføringen av de nye regelverket ikke har hatt noen påviselig effekt. Det er for øvrig dette regelverket dagens norske anskaffelsesregler også er tuftet på.

Rapporten fra Den europeiske revisjonsretten – EUs revisjon, viser resultatene fra en revisjon som omfattet årene 2011 til 2021.

– Sørgelig lesning, sier advokat Arnhild D. Gjønnes, NHOs ekspert på offentlige anskaffelser. Hun har gitt Anbud365 en liste over hva representanter for europeiske leverandørmarkedet spesielt har lagt seg på hjertet fra den knusende rapporten fra EU-revisjonen.

Nyhet