Skip to main content
 

Ny SSB-rapport om innvandrere og innvandring i Norden

28. februar 2022

En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå beskriver innvandringen til Norden og innvandrerne som bor her, i perioden 2016–2020. Rapporten tar også opp integreringen av innvandrerne, operasjonalisert ved deres deltaking i utdanning og arbeid i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Rapporten viser at Norden ved inngangen til 2019 hadde om lag 3,6 mill. innvandrere og 1,0 mill. etterkommere, i alt 4,6 mill. med innvandrerbakgrunn.

Det er flere innvandrere fra Syria (260 000) enn fra noe annet land, så vidt flere enn fra Polen. Syria er største innvandringsland i Sverige, og betydelig også i Danmark og Norge. Polen er største innvandringsland i Danmark, Island og Norge, og betydelig også i Sverige. Estland er største innvandringsland i Finland.

Les hele saken: Oppdatering og en komparativ analyse. Innvandring og innvandrere i Norden, 2016-2020 (SSB, 28.02.22)

 
Nyhet