Skip to main content
 

Ny rapport om eldre innvandrere i Norge

20. januar 2022

Eldre innvandrere har bakgrunn fra 197 ulike land. Seks av ti kommer fra Europa mens tre av ti har bakgrunn fra Asia. Av enkeltland kommer flest fra Danmark, Sverige og Polen. Kun 23 prosent er flyktninger. Det viser en ny rapport fra Statistikk sentralbyrå (SSB).

I rapporten er eldre innvandrere definert som personer i alderen 60 år eller eldre, født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Rapporten tar for seg demografi, boforhold, inntekt, formue og helse.

Om inntekt skriver SSB blant annet:

Mange eldre innvandrere er sterkt overrepresentert nederst i inntekts­fordelingen sammenlignet med eldre uten innvandrerbakgrunn. Dette gjelder spesielt for flyktninger, men også for flere grupper som har innvandret på grunn av arbeid.

Les om rapporten: Eldre innvandrere i Norge. Demografi, boforhold, inntekt, formue og helse (SSB, 20.01.22)

Les hele rapporten

 
Nyhet