Skip to main content
 

Ny rapport fra Fafo-forskere: Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft

11. august 2016

Fafo har undersøkt hvordan arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige gjennomfører tilsyn og veiledning av utenlandske virksomheter og arbeidstakere innenfor bygg og transport.

I dette prosjektet har Fafo studert hvordan arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige gjennomfører kontroll, tilsyn og veiledning av utenlandske virksomheter og arbeidstakere innenfor bygge- og transportnæringene. Selv om mange av utfordringene er felles, er det store variasjoner når det gjelder tiltak og reguleringer.

Anne Mette Ødegård og Line Eldring har publisert rapporten i serien TemaNord hos Nordisk Ministerråd.

amo lel

 

 
Nyhet