Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport om irregulær bistand til irregulære migranter i norske storbyer

02. juni 2021

I Norge lever det et ukjent antall irregulære migranter, altså personer som ikke har lovlig opphold. Noen av de irregulære migrantene livnærer seg gjennom ulovlig arbeid.
 
– Noen kommer for å jobbe – andre jobber for  å klare seg her. Stiller svakt i forhandlinger og er sårbare for utnytting, sa Fafo-forskerne Ragna Lillevik og Guri Tyldum da de i dag presenterte en ny Fafo-rapport om irreguær bistand til irregulære migranter.

Prosjektet er utført på oppdrag fra Bergen kommune, og finansiert av KS Program for storbyrettet forskning.

Ny Fafo-rapport: Irregulær bistand. En kartlegging av norske storbyers møter med irregulære migranter

Utdrag fra sammendraget:

Irregulære migranter har ikke lov til å arbeide, men arbeidslivskontroller avdekker jevnlig slike ansettelser. Irregulære migranter er særlig utsatt for utnyttelse av sine arbeidsgivere, og arbeidsforholdene kan ofte ligger i grenseområdene opp mot menneskehandel for tvangsarbeid.

Dagens lovverk og praksis gjør at irregulære migranter ikke har noen incentiver for å anmelde arbeidsgivere som utnytter dem (for eksempel gjennom lønnstyveri). Dette vanskeliggjør arbeidstilsynet og politiets arbeid for å avdekke bruk av ulovlig arbeidskraft og utnytting av irregulære migranter.

ral 2021gty 1511Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Ragna Lillevik og Guri Tyldum.

Les sammendrag og/eller last ned gratis pdf-versjon av hele rapporten

 

Se rapportlansering på Fafo-tv

gatelangs arr COLOURBOX33707121Rapporten ble lansert 2. juni på Fafo-webinaret Uten rettigheter, ingen hjelp? Møter med irregulære migranter i storbyene. Forfatterne presenterte funn, og rapporten ble kommentert blant annet av LO-rådgiver Jonas Bals som snakket om de arbeidende irregulære migrantene. Se opptak av sendingen på Fafo-tv.

 

 

 
Nyhet