Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport: Godkjenningsordningen for utenlandske fag- og svennebrev

04. mai 2021

Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring ble etablert i 2016, og forvaltes av NOKUT. Denne rapporten ser på virkninger og erfaringer etter fire års drift. Forskerne konkluderer med at ordningen i mange tilfeller kan virke positivt på arbeidsvilkår og jobbmuligheter for den enkelte arbeidstaker og for bedriftene som trenger dokumentasjon.

Les sammendrag og last ned gratis pdf-versjon av Fafo-rapporten «Godkjenningsordningen for utenlandske fag- og svennebrev. Virkninger på arbeidsvilkår». Rapporten er forfattet av Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Ester Bøckmann.

roa mobesb

Se opptak av lanseringswebinaret 4. mai.

Her kan du lese utdrag fra en artikkel om rapporten på NOKUTs nettsider:

Gode skussmål for godkjenningsordning

I en fersk rapport fra Fafo slås det fast at NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring har positive effekter for både den enkelte arbeidstaker og bedrifter, men at ordningen er relativt lite utbredt.

I rapporten kommer det fram at 42 prosent av de som har fått godkjenning, mener at det har gitt dem høyere lønn. Videre svarer 26 prosent at de føler seg tryggere i arbeidslivet, mens en av fem oppgir at de har fått mer ansvar.

kristin vinje hires 2– Det er bra at mange av dem som har fått godkjent sin kompetanse opplever positive effekter av det. I rapporten slås det også fast at arbeidsinnvandrere som har fått godkjent fagutdanning, etter all sannsynlighet blir mer attraktive på det norske arbeidsmarkedet. Vi skulle gjerne sett at enda flere benyttet seg av ordningen. Majoriteten av arbeidsinnvandrere kommer til Norge på egen hånd, uten å være del av noe rettighetsbasert system, slik for eksempel flyktninger og asylsøkere er. For å nå ut til flere arbeider vi med informasjonsmateriell, blant annet via arbeidsgiverne,sier  NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Les hele saken: Gode skussmål for godkjenningsordning (NOKUT, 04.05.21)

 
Nyhet