Skip to main content
 

– Norske lønns- og arbeidsvilkår til sjøs kan ha negative konsekvenser for landbasert turistnæring

05. september 2022

NHO Reiseliv er kritisk til forslag til ny lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på cruiseskip i norske farvann, fordi det kan gi insentiv til å forkorte tiden cruisebåten bruker i norsk farvann, og at bruk av såkalte snuhavner i Norge vil bli mindre.  

Forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) innebærer at cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, skal underlegges krav om norske lønns- og arbeidsvilkår når “over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann”. NHO Reiseliv er derfor kritisk til forslaget.

– Vi frykter at rederiene vil prioritere kortvarige besøk i de mest sentrale havnene på Vestlandet, og at de ikke tar turen opp til Nord-Norge, for å korte ned på tiden, og dermed unngå kravet om norske lønninger, sier Kristin Krohn Devold, adm.dir i NHO Reiseliv.

Hun viser til at Holmefjordutvalget, som skulle komme med anbefalinger før lovforslaget, anbefalte en mildere lovgivning for cruise nettopp av denne grunnen.

Les hele saken: Kritisk til forslag om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann (NHO Reiseliv, 05.09.22)

 

Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Forslaget ble sendt på høring 30.05.22, høringsfristen var 31.08.22. Høringsdokumenter, inkl. høringssvar finner du her (Nærings- og fiskeridepartementet)

 

 
Nyhet