Skip to main content
 

Lovforslag om løn- og arbeidsvilkår på utanlandske cruiseskip kan få konsekvensar for fjordturismen

08. september 2022

Eit omstridd lovforslag kan føre til at cruiseskipa droppar Nord-Noreg og fjordane. Om det nye forslaget blir vedteke må utanlandske cruiseskip tilby norske lønns- og arbeidsvilkår når dei seglar i norske farvatn.

Lova skal gjelde alle skip, men cruisenæringa hadde håpa å få eit unntak. Det har ho ikkje fått i forslaget, men cruiseskipa har fått eit avgrensa unntak. Kravet om norske vilkår skal slå inn først når minst halvparten av seglinga under eit cruise skjer i norsk farvatn.

I staden for at dette vil føre til at utanlandske cruisereiarlag vil innføre norsk lønn, kan det i staden få store konsekvensar for cruiseindustrien på land, spesielt stader som Geiranger, Eid, Flåm, Olden og Skjolden.

Les hele saken: Lovforslag om løn- og arbeidsvilkår på utanlandske cruiseskip kan få konsekvensar for fjordturismen (Firdaposten, 08.09.22)

 

Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Forslaget ble sendt på høring 30.05.22, høringsfristen var 31.08.22. Høringsdokumenter, inkl. høringssvar finner du her (Nærings- og fiskeridepartementet)

 
Nyhet