Skip to main content
 

Hurtigrutens høringssvar: forslaget om norsk lønn i norske farvann

16. januar 2023

Adm.dir Hedda Felin i Hurtigruten Norge mener lovforslaget gjør det lett for internasjonale cruiseselskaper å styre unna foreslått krav om norske lønns- og arbeidsforhold.

– Vi ble veldig begeistret da det kom forslag om å innføre krav om norske lønns- og arbeidsforhold til sjøs i norske farvann og på norsk sokkel. Dette kan være én av mange forbedringer som skal til for å sikre en bærekraftig cruisenæring med like konkurransevilkår, flere norske aktører og større lokal verdiskaping. Men foreløpig er nok ikke myndighetene helt i mål med detaljene i forslaget, sier Felin.

Når det gjelder cruisenæringen er utkastet til lovforslag nemlig som følger:

«For cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann.»

For Hurtigrute Norge-sjefen er et slik unntak noe som kan ha negativ effektiv på rekrutteringen av norske sjøfolk.

Hurtigruten har fått advokatfirmaet Bahr til å gjøre en juridisk vurdering av muligheten for å endre lovforslaget. Deres konklusjon er klar: Følgende endring er å anbefale:

«For skip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår fra skipet forlater første norske havn til det anløper siste norske havn.»

Nyhet