Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport om renholdsbransjen sett nedenfra

16. august 2018

I september 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort, og i september 2012 ble Godkjenningsordningen i renholdsbransjen innført. Tiltakene ble iverksatt for å rydde opp i en bransje som over tid hadde slitt med useriøse aktører. Fafo-forskere har undersøkt om tiltakene har hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkår i bransjen.

I dag ble rapporten "Renholdsbransjen sett nedenfra" lansert på Arendalsuka. Fafo har gjennomført en spørreundersøkelse på telefon til registrerte renholdere i bransjen. I 2017 var andelen renholdere uten innvandrerbakgrunn sunket til 30 prosent, og intervjuene ble derfor gjennomført på enten norsk, engelsk, litauisk eller polsk.

Rapporten er forfattet av Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard på oppdrag fra treparts bransjeprogrammet mellom myndighetene og partene, og Arbeidstilsynet.

 

sitroabjokne

 

 

 

 

 

Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Se også: Bedre lønn, men fortsatt utfordringer i renholdsbransjen (Arbeidstilsynet, 16.08.18)

Rapport: Grums i renholdsbransjen (Parat, 16.08.18)

Fafo: Flere tar fagbrev i renholdsoperatørfaget (Renholdsnytt, 17.08.18)

 
Nyhet