Skip to main content
 

Kronikk: – Stor oppslutning mot A-krim, men lite interesse for varslerne

25. februar 2021

– I Norge er det tverrpolitisk, tverretatlig og helgardert tre-parts-oppslutning mot Arbeidslivskriminalitet (A-krim). Skal innsatsen mot arbeidslivskriminalitet fungere, bør imidlertid innkjøperne i økt grad på banen – og så vi må ikke glemme varslerne, skriver Eivind Pytte Ødegård og Linn Aakvik i KPMG Norge.

Utdrag fra kronikken:

– Enkelte virksomheter har de siste årene bygget opp intern kompetanse om A-krim, men mange mangler fortsatt fagkompetanse og ressurser til å lokalisere dette i leverandørleddet. Arbeidstilsynet observerer at til tross for at flere oppdragsgivere etterlever regelverket knyttet til lønns- og arbeidsvilkår «ser det ut til at oppdragsgiverne i for liten grad gjennomfører nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes».

– I tillegg til proaktive kontroller, kan varsling være et kraftfullt verktøy i kampen mot A-krim som i liten grad virker å bli prioritert. I regjeringens reviderte strategi satses det på å informere utsatte arbeidstakere om deres rettigheter i Norge, men å lytte til samme gruppe er det ikke fokus på. Begrepene varsling, eller varsle, nevnes ikke i det hele tatt i den 79 siders lange strategien.

– Gjennom samtaler med sjåfører, renholdere, byggearbeidere og ansatte i andre bransjer, erfarer vi ofte at terskelen for å varsle om kritikkverdige forhold virker å være høy.

– Kanskje kan både oppdragsgivere og regjeringen bidra til å gjøre terskelen for varsling lavere?

Les hele kronikk: Stor oppslutning mot A-krim, men lite interesse for varslerne (E24, 25.02.21)

 
Nyhet