Skip to main content
 

Innhenter opplysninger om innleie i petroleumsnæringen

14. desember 2020

Petroleumstilsynet (Ptil) undersøker nå omfanget av innleie i petroleumsnæringen og hvilke selskaper som leier inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Informasjonen danner grunnlag for framtidige tilsyn.

Sommeren 2020 ble det gjort endringer i arbeidsmiljøloven som ga Ptil utvidet tilsynsmyndighet innenfor innleie.

Økt håndheving og kontroll med innleie og likebehandlingsreglene er en del av Ptils ansvar for å bidra til å styrke arbeidet for et seriøst og sikkert arbeidsliv.

Les hele saken: Innhenter opplysninger om innleie (Ptil, 14.12.20)

 
Nyhet