Høyrepolitiker etterspør raskere saksbehandling for arbeidssøkere fra tredjeland

  • 24. mai 2023

Linda Hofstad Helleland (H) viser til Fafo-rapporten «Arbeidsinnvandring fra tredjeland» i sin begrunnelse for spørsmål til næringsminister Vestre og til arbeids- og inkluderingsminister Persen.

Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren:

Er statsråden bekymret for at norske teknologibedrifter kan sakke akterut som følge av mangel på kompetent arbeidskraft, og utfordringer med å hente arbeidskraft utenfor EØS?

Utdrag fra Hellelands begrunnelse for spørsmålet:

Norsk næringsliv opplever en stor mangel på arbeidskraft.
utfordringen er spesielt høy for teknologibedrifter som skal levere de tjenestene og løsningene vi trenger både nå og i fremtiden. Teknologibransjen er internasjonal, og norske teknologibedrifter konkurrerer med utenlandske selskaper om arbeidskraft. Fafo slo fast i en rapport i fjor høst (Fafo-rapport 2022:17) at effektiv og brukervennlige saksbehandlingsprosesser er et viktig tiltak for å tiltrekke utenlandsk arbeidskraft. En vesentlig forenklet og heldigitalisert søknadsprosess vil derfor kunne gjøre det enklere for bedriftene å hente den nødvendige kompetanse de trenger. (Stortinget, 19.05.23)

Les også: Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til arbeids- og inkluderingsministeren.
Hva vil statsråden konkret gjøre på kort og mellomlangsikt for at arbeidstakere utenfor EØS kan komme til Norge og i arbeid raskere og mer effektivt? (Stortinget, 19.05.23)

 
Stortinget

Høyrepolitiker etterspør raskere saksbehandling for arbeidssøkere fra tredjeland

24. mai 2023
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie