Skip to main content
 

Høyrepolitiker etterspør raskere saksbehandling for arbeidssøkere fra tredjeland

24. mai 2023

Linda Hofstad Helleland (H) viser til Fafo-rapporten «Arbeidsinnvandring fra tredjeland» i sin begrunnelse for spørsmål til næringsminister Vestre og til arbeids- og inkluderingsminister Persen.

Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren:

Er statsråden bekymret for at norske teknologibedrifter kan sakke akterut som følge av mangel på kompetent arbeidskraft, og utfordringer med å hente arbeidskraft utenfor EØS?

Utdrag fra Hellelands begrunnelse for spørsmålet:

Norsk næringsliv opplever en stor mangel på arbeidskraft.
utfordringen er spesielt høy for teknologibedrifter som skal levere de tjenestene og løsningene vi trenger både nå og i fremtiden. Teknologibransjen er internasjonal, og norske teknologibedrifter konkurrerer med utenlandske selskaper om arbeidskraft. Fafo slo fast i en rapport i fjor høst (Fafo-rapport 2022:17) at effektiv og brukervennlige saksbehandlingsprosesser er et viktig tiltak for å tiltrekke utenlandsk arbeidskraft. En vesentlig forenklet og heldigitalisert søknadsprosess vil derfor kunne gjøre det enklere for bedriftene å hente den nødvendige kompetanse de trenger. (Stortinget, 19.05.23)

Les også: Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til arbeids- og inkluderingsministeren.
Hva vil statsråden konkret gjøre på kort og mellomlangsikt for at arbeidstakere utenfor EØS kan komme til Norge og i arbeid raskere og mer effektivt? (Stortinget, 19.05.23)

 
Stortinget

Høyrepolitiker etterspør raskere saksbehandling for arbeidssøkere fra tredjeland

24. mai 2023
Nyhet