Skip to main content
 

Høring – forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring

  • 21. desember 2020

Deler av bilbransjen har over lang tid har vært preget av utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning. Arbeids- og sosialdepartementet sender nå på høring et forslag til lov- og forskriftsendring for å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.

Godkjenningsordningen er basert på den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsbedrifter. Ordningen for bilvask, dekkskift og dekklagring innlemmes dermed i systemet med forhåndskontroll og etterfølgende tilsyn som administreres av Arbeidstilsynet i dag.

Høringsfristen er 9. februar 2021.

Les høringsbrev og -notat: Høring – forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring (Arbeids- og sosialdepartementet, 21.12.20)

 
Nyhet