Skip to main content
 

Høring – forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring

21. desember 2020

Deler av bilbransjen har over lang tid har vært preget av utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning. Arbeids- og sosialdepartementet sender nå på høring et forslag til lov- og forskriftsendring for å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.

Godkjenningsordningen er basert på den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsbedrifter. Ordningen for bilvask, dekkskift og dekklagring innlemmes dermed i systemet med forhåndskontroll og etterfølgende tilsyn som administreres av Arbeidstilsynet i dag.

Høringsfristen er 9. februar 2021.

Les høringsbrev og -notat: Høring – forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring (Arbeids- og sosialdepartementet, 21.12.20)

 
Nyhet