Skip to main content
 

Fortsatt fokus på seriøsitet i renholdsbransjen

26. januar 2022

Denne uken deltok Negotia i det årlige innspillsmøtet Bransjeprogrammet for renhold har med Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Negotia-leder Monica A. Paulsen er fornøyd med signalene regjeringen har gitt, og lover å følge utviklingen tett framover.

Bransjeprogrammet jobber blant annet med kampanjer som setter fokus på seriøsitet i renholdsbransjen, en næring som over tid har vært utsatt for mange useriøse aktører.

Årets innspillsmøte med Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble holdt digitalt 25. januar, med statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap).

- På møtet understreket statssekretæren viktigheten av hele og faste stillinger, økt organisasjonsgrad, reduksjon av innleie og styrking av innleides rettigheter. Dette er lovende takter fra regjeringen, som vi ser fram til å følge med på framover, sier Monica A. Paulsen.

Tillitsvalgt Trude Robert sier det har vært vanskelig å følge med på bransjen under pandemien, og at det i denne tiden heller ikke er ført tilsyn fra Arbeidstilsynet i det omfanget som er ønskelig.  

– En ny Fafo-rapport viser også at kun 3 av 10 innkjøpere i offentlig sektor sjekket lønns og arbeidsvilkår, mot 6 av 10 i privat sektor. Det viser at vi som deltar i dette trepartssamarbeidet innen renhold fortsatt har en jobb foran oss, sier hun.

Les hele saken: Fortsatt fokus på seriøsitet i renholdsbransjen (Negotia, 26.01.22)

 
Nyhet