Skip to main content
 

Faktaflak fra Fafo: Pakkelevering under press: En kartlegging av budbransjen

20. november 2023

Hjemlevering av varer har vokst raskt innen budbransjen de siste årene. Bransjen preges av stadige endringer, oppstart og nedleggelser av virksomheter. I faktaflaket ser Fafo-forskerne Kristin Jesnes og Elin Svarstad nærmere på virksomheter som driver med hjemlevering av varer med sykkel og varebiler under 3,5 tonn.

Faktaflaket gir en oversikt over de største aktørene, diskuterer bransjens omfang, og ser nærmere på ansettelsesformer og arbeidsvilkår blant budene, samt hvilke reguleringer bransjen er underlagt. Kartleggingen er finansiert av LO.

The English version of the brief is available here: Package delivery under pressure: a study of the courier industry (Jesnes & Svarstad, 22.10.23)

Nyhet