Skip to main content
 

Fafo skal kartlegge NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

22. september 2020

Uten godkjent utdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. En godkjenningsordning hadde derfor vært etterspurt i flere år, blant annet fra partene i arbeidslivet, da den ble igangsatt i 2016. Etter noen års erfaringer ønsker NOKUT nå å få kartlagt hvilken effekt ordningen har hatt, og det er Fafo som vant prosjektet.

NOKUT ble satt til å forvalte godkjenningsordningen. Fra starten i 2016 var det kun tyske og polske arbeidstakere innfor yrkene rørlegger, tømrer, betongarbeider, frisør og kjøttskjærer som kunne søke. Senere er ordningen utvidet til flere fag og fra 2017 også til arbeidsinnvandrere fra Baltikum.

Ordningen omfatter nå 17 yrker:

 • Betongfagarbeider
 • Bilmekaniker – lette og/eller tunge kjøretøy
 • Butikkslakter
 • Frisør
 • Glassfagarbeider
 • Hudpleier
 • Industrimekaniker
 • Kjøttskjærer
 • Kokk, institusjonskokk
 • Murer
 • Møbelsnekker
 • Møbeltapetserer
 • Pølsemaker
 • Rørlegger
 • Slakter
 • Trevaresnekker
 • Tømrer

NOKUT ønsker å få belyst disse problemstillingene:

 • Effekter for søkerne som har fått godkjenning eller avslag.
 • Effekter for arbeidsgiverne og godkjenningsordningens legitimitet, samt betydning i offentlige anskaffelser.
 • I hvilken grad ordningen bidrar til integrering og inkludering i arbeidsarkedet
 • En litteraturstudie om omfang av svart arbeid innenfor de nevnte områdene.

Det er Fafo-forskerne Rolf Andersen, Anna Hagen Tønder og Ester Bøckmann som skal jobbe med prosjektet.

 
Nyhet