Skip to main content
 

En europeisk minstelønn?

20. september 2022

Den 14. september vedtok Europaparlamentet et lovforslag som skal sikre arbeidere i hele Europa en lønn som garanterer en akseptabel levestandard («decent standard of living»). Det nye EU-direktivet omtales ofte som et minstelønnsdirektiv, men handler om mye mer enn det.

– Hovedmålene med direktivet er å styrke kollektive forhandlinger i EU-landene og øke bruken av slike forhandlinger i hele unionen, sier Agnes Jongerius, europarlamentariker for den progressive alliansen av sosialister og demokrater (S&D) og en av medforfatterne til direktivet.
– Kollektive forhandlinger er den absolutt beste garantien mot fattigdom i arbeidslivet, understreker hun.

Selv om kollektive forhandlinger eksisterer i alle EU-land, dekkes ikke nødvendigvis hele arbeidsstyrken av slike forhandlinger.

Det mest prekære tilfellet i så måte er Kypros, der hele 55 prosent av arbeidsstyrken ikke dekkes av forhandlinger. Den manglende dekningsgraden er også relativt høy i Danmark og Italia (20 prosent). Til sammenligning er samme andel i Sverige 10 prosent, mens den i Østerrike er 2 prosent.

Les hele saken: En europeisk minstelønn? (Tendens, 20.09.22)

 
Nyhet