Skip to main content
 

Nytt direktiv om tilstrekkelige minstelønninger i EU

16. september 2022

Med stort flertall har Europaparlamentet vedtatt et nytt minstelønnsdirektiv i EU. Rettsakten vil bli vurdert av EØS/EFTA-statene når direktivet er vedtatt og publisert i EU-tidende. Det vil da bli endelig vurdert om Norge er forpliktet til å innlemme rettsakten i norsk rett.

Europakommisjonen har jobbet med et forslag til direktiv om tilstrekkelige minstelønninger i Europa. Forslaget til direktivet ble først presentert 28. oktober 2020. Direktivet ble vedtatt av EUs arbeidsministre 16. juni, deretter ble det behandlet og vedtatt i Europaparlamentet 14. september. Formelt skal direktivet nå godkjennes av Rådet, før medlemslandene i EU får to år på seg på å innlemme minstelønnsdirektivet i nasjonal rett.

Les hele saken: Nytt direktiv om tilstrekkelige minstelønninger i EU (Utenriksdepartementet, 16.09.22)

 
Nyhet