Utenriksdepartementet, 16.09.22

Nytt direktiv om tilstrekkelige minstelønninger i EU

Med stort flertall har Europaparlamentet vedtatt et nytt minstelønnsdirektiv i EU. Rettsakten vil bli vurdert av EØS/EFTA-statene når direktivet er vedtatt og publisert i EU-tidende. Det vil da bli endelig vurdert om Norge er forpliktet til å innlemme rettsakten i norsk rett.

Europakommisjonen har jobbet med et forslag til direktiv om tilstrekkelige minstelønninger i Europa. Forslaget til direktivet ble først presentert 28. oktober 2020. Direktivet ble vedtatt av EUs arbeidsministre 16. juni, deretter ble det behandlet og vedtatt i Europaparlamentet 14. september. Formelt skal direktivet nå godkjennes av Rådet, før medlemslandene i EU får to år på seg på å innlemme minstelønnsdirektivet i nasjonal rett.

Les hele saken: Nytt direktiv om tilstrekkelige minstelønninger i EU (Utenriksdepartementet, 16.09.22)


Relaterte tema

Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie