Skip to main content
 

EUs minstelønnsdirektiv: EØS-relevant eller ei?

04. juli 2022

– Både den førre og den noverande regjeringa har tidlegare gitt uttrykk for at direktivet ikkje er EØS-relevant. Vurderer regjeringa framleis EUs minstelønnsdirektiv som ikkje EØS-relevant – kvifor, eller kvifor ikkje? spør Ingrid Fiskaa (SV).

I sin begrunnelse for spørsmålet skriver Fiskaa:

EUs ministerråd og EU-parlamentet blei 7. juni einige om utforminga av minstelønnsdirektivet. Rådet vedtok så direktivet 16. juni. Det er venta endeleg vedtak i EU-parlamentet i september, med komitébehandling i juli.

I Arbeids- og inkluderingsdepartementets EØS-notat frå 26. mai 2021 heiter det: «Den foreløpige vurderingen innebærer at Norge ikke vil være forpliktet til å innlemme rettsakten. Den rettslige vurderingen av EØS-relevans vil ferdigstilles når den endelige rettsakten foreligger.»

Spørsmålet var stilt til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, som blant annet svarer:

Departementet har tidligere vurdert Kommisjonens opprinnelige utkast til å falle utenfor EØS-avtalens virkeområde. Når den endelige direktivteksten foreligger, vil det på vanlig måte bli foretatt en juridisk gjennomgang av rettsakten. Den endelige vurderingen av om minstelønnsdirektivet er EØS-relevant vil derfor bli gjort på et senere tidspunkt.

Les hele spørsmålet (29.06.22) og svaret (04.07.22) (Stortinget)
 

 
Nyhet