Skip to main content
 

Utenlandske arbeidstakere hadde mange koronarelaterte spørsmål i 2021

29. mars 2022

SUA-sentrene har vært preget av pandemisituasjonen også i 2021, skriver Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i sin årsrapport for 2021. Antall henvendelser til servicesentrene var lavere enn i et normalt år. Koronarelaterte spørsmål topper statistikken, fulgt av spørsmål om arbeidsavtale, manglende lønn/feriepenger, og oppsigelser.

Skatteetaten og politiet har holdt åpent gjennom hele året, men med begrensninger på grunn av smittevernhensyn. Arbeidstilsynet har vært lite fysisk til stede på sentrene, men har vært tilgjengelig i andre kanaler.

Innreiserestriksjonene i 2021 førte til at mange utenlandske arbeidstakere henvendte seg til Skatteetaten for å melde innflytting og få fødselsnummer. Med fødselsnummer var det blant annet mulig å dra på besøk til hjemlandet og komme tilbake og arbeide etterpå. Dette førte til et stort trykk hos Skatteetaten og resulterte i lang ventetid for å få time, og lang behandlingstid på mange av disse sakene i siste del av 2021.

SUA har bistått helsesektoren ved å tildele d-nummer til utenlandske arbeidstakere som ble testet for Covid-19 ved norske grenseoverganger.

SUA i Oslo har bygget om lokalene slik at politiet har fått større kapasitet. De nye lokalene sto klare på forsommeren 2021. Dette vil på sikt føre til at politiet kan håndtere langt flere brukere enn tidligere.

Samarbeidsetatene i SUA jobber blant annet med prosjektet «Videreutvikle SUA». Utviklingsprosjektet har som mål å styrke og videreutvikle SUA-konseptet, og bygger opp under regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Last ned SUA-årsrapport: 2021

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Det er per i dag fem sentre. Disse er lokalisert i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. I årsrapporten presenteres tall for hvert av de dem sentrene.

 
Nyhet