Fafo Østforum arrangerer fire-fem årlige seminarer. Disse er i utgangspunktet åpne og i hovedsak gratis. Ved større arrangementer vil det være konferanseavgift.

Fafo Østforum seminarer: 2004–2023

Fafo Østforum seminarer: 2004–2023

Fafo Østforum har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. I perioden 2004–november 2022 har vi arrangert 91 arrangementer. For 2023 planlegger vi 4–5 seminarer, og årets første holdes 7. februar.

Vil du se opptak fra et seminar? Det ligger tilgjengelig på seminarets nettside.

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

Fafo Østforum seminar
Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, skal vi på dette seminaret diskutere arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.

JEG MELDER MEG PÅ
 •      tirsdag 07. februar 2023
 •      kl. 14.00–16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Fafo Østforum seminar
Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Regjeringen har foreslått to handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Hva vil stortingspolitikerne prioritere? Og hva mener arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene om tiltakene som er foreslått?

 •      mandag 28. november 2022
 •      kl. 14.00–16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Tall og statistikk om arbeidsinnvandring til Norge

Fafo Østforum webinar
Tall og statistikk om arbeidsinnvandring til Norge

Sett av 25 minutter til å se på dette webinaret fra Fafo Østforum. Da får du vite alt du trenger å vite om arbeidsinnvandringsstatistikken per november 2022. Ifølge Christoffer Berge fra SSB er innvandringen tilbake på 2019-nivå.

 •      mandag 21. november 2022
Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

Fafo Østforum seminar
Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

Nesten 40 prosent av virksomhetene i helse- og sosialsektoren sliter med å rekruttere. Også andre bransjer mangler folk. Samtidig har kvoten på 5000 kvalifiserte arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS – såkalte tredjeland – aldri blitt oppfylt. Hvordan kan Norge bli et mer attraktivt land for sårt tiltrengt arbeidskraft?

 •      tirsdag 11. oktober 2022
 •      kl. 14.00–16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

Fafo Østforum seminar
Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidstakere som utnyttes på det groveste. Vi vet ikke hvor mange de er. Men vi vet at få ivaretar deres interesser, og ingen tar et samlet ansvar for å hjelpe dem. Vi reiste spørsmål som: Hva er hjelpebehovet? Hvem tar ansvar? Er det behov for nye tiltak og lovparagrafer?

 •      torsdag 16. juni 2022
 •      kl. 13.00–15.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

Fafo Østforum seminar
Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

Fagbevegelsen jubler. Arbeidsgiverne lurer på hvorfor de ikke er tatt med på råd. Forslag til nytt regelverk for inn- og utleie fra bemanningsforetak skaper sterke reaksjoner.

 •      torsdag 03. mars 2022
 •      kl. 14.00–16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Storrengjøring i arbeidslivet

Fafo Østforum seminar
Storrengjøring i arbeidslivet

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen storrengjøring i arbeidslivet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Det skal komme en forsterket innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hva vil stortingsflertallet prioritere? Og hvordan stiller LO og NHO seg til de ulike tiltakene?

 •      torsdag 25. november 2021
 •      kl. 14.00–15.15
 •      Fafo, Borggata 2B

Fafo Østforum seminar
Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterte arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

 •      torsdag 28. oktober 2021
 •      kl. 14.00–15.15
 •      Fafo, Borggata 2B
Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Fafo Østforum webinar med rapportlansering
Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

For første gang er det laget en landsomfattende undersøkelse av situasjonen for bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det er de to største gruppene – polakker og litauere – som er omfattet av Fafos spørreundersøkelse. Til sammen er 165 000 innbyggere fra Polen og Litauen bosatt her i landet, og vi har spurt 1000 av dem om deres lønns- og arbeidsvilkår, boforhold, norskkunnskaper og framtidsplaner. På dette webinaret ble svarene presentert og kommentert.

 •      tirsdag 11. mai 2021
 •      kl. 14.00–15.15
 •      online
Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

Fafo Østforum webinar
Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

I løpet av koronapandemien har mange fått øynene opp for hvor avhengige vi har blitt av arbeidsinnvandrerne. Samtidig har mange arbeidsinnvandrere opplevd å miste rettigheter, blitt utsatt for uforsiktige arbeidsgivere og stigmatisert. På dette webinaret får vi høre situasjonsbeskrivelser fra Fellesforbundets Jørn Eggum, Arbeidstilsynets Trude Vollheim, Bianca Irina Cristea og Joanna Leks fra Kirkens Bymisjon og bygningsarbeider Ryszard Jankowski.

 •      Onsdag 24. mars 2021, kl. 14.00–15.15
EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Fafo Østforum webinar
EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dette webinaret fikk vi en innledning (på engelsk) av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke.

 •      Tirsdag 24. november 2020, kl. 14.00–15.15

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie