Seminarer

Fafo Østforum arrangerer fire-fem årlige seminarer. Disse er i utgangspunktet åpne og i hovedsak gratis. Ved større arrangementer vil det være konferanseavgift.

Fafo Østforum seminarer: 2004–2021

Fafo Østforum seminarer: 2004–2021

Fafo Østforum har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. I perioden 2004–2021 (mai) har vi arrangert 85 arrangementer.

Korona-situasjonen

Fafos arrangementer gjennomføres for tiden heldigitalt og uten publikum. Vi strømmer webinarene, og du kan se både direktesendinger, og opptak i ettertid, på Fafos YouTube-kanal på Fafo-tv. Seere kan sende inn spørsmål underveis på sms.

Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge
Fafo Østforum webinar med rapportlansering
Tirsdag 11. mai 2021, kl. 14.00–15.15

Se opptak av sendingen på Fafos YouTube-kanal, Fafo-tv.

For første gang er det laget en landsomfattende undersøkelse av situasjonen for bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det er de to største gruppene – polakker og litauere – som er omfattet av Fafos spørreundersøkelse. Til sammen er 165 000 innbyggere fra Polen og Litauen bosatt her i landet, og vi har spurt 1000 av dem om deres lønns- og arbeidsvilkår, boforhold, norskkunnskaper og framtidsplaner. På dette webinaret ble svarene presentert og kommentert.

Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?
Fafo Østforum webinar
Onsdag 24. mars 2021, kl. 14.00–15.15

Se opptak av sendingen på Fafos YouTube-kanal, Fafo-tv

I løpet av koronapandemien har mange fått øynene opp for hvor avhengige vi har blitt av arbeidsinnvandrerne. Samtidig har mange arbeidsinnvandrere opplevd å miste rettigheter, blitt utsatt for uforsiktige arbeidsgivere og stigmatisert. På dette webinaret får vi høre situasjonsbeskrivelser fra Fellesforbundets Jørn Eggum, Arbeidstilsynets Trude Vollheim, Bianca Irina Cristea og Joanna Leks fra Kirkens Bymisjon og bygningsarbeider Ryszard Jankowski.

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?
Fafo Østforum webinar
Tirsdag 24. november 2020, kl. 14.00–15.15

Se opptak av webinaret på Fafo-tv

Nederst på denne siden finner du lenker til utvalgte nyhetssaker om minstelønnsforslaget

I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dette webinaret fikk vi en innledning (på engelsk) av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke.

Covid-19-crises and uncertainty: What about labour migration?

Covid-19-crises and uncertainty: What about labour migration?
Fafo Østforum seminar
tirsdag, 06 oktober 2020
kl. 14.00–15.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Recorded webcast on Fafo-tv

Since 2004, migrant workers from Central and Eastern Europe have had a central role in maintaining Norway’s production level, especially in industries as construction and manufacturing. The covid-19 virus has made the situation very difficult for many labour migrants. They have experienced quarantines, travel restrictions and closed worksites. However, even before the “shut-down”, it seemed like the Norwegian labour market had become less attractive for the migrants. What can we expect in the years to come?

Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis

Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis
Fafo Østforum webinar
Torsdag 23. april kl 14.00–14.45

Du kan se opptak av webinaret på Fafo-tv

Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er blant annet stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger?

AVLYST: A social Europe: perspectives and priorities. Meet Director-General Joost Korte

AVLYST: A social Europe: perspectives and priorities. Meet Director-General Joost Korte
Seminar by The European Union Delegation to Norway and Fafo Eastforum
Friday 13 March 2020 at 12:00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

The visit of Director-General Joost Korte is unfortunately canceled.
This is due to new internal instructions following the coronavirus outbreak that indicate that only absolutely necessary journeys must be made by employees of the EU institutions.

 

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet
Fafo Østforum seminar
Tirsdag 3. mars 2020, kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret i Fafo Østforum.

Brexit Breakfast

Brexit Breakfast
Fafo Østforum seminar
fredag, 22 november 2019
kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet – se opptak av sendingen på Fafo-tv

Hva slags virkninger kan Brexit få for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge? Dette var temaet da professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holder foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations».

«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg
Fafo Østforum seminar
tirsdag, 08 oktober 2019
Kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Se opptak av seminaret på Fafo-tv

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene

Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene
Fafokonferansen 2019
onsdag, 15 mai 2019
Kl. 09.00–15.30
Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngstorget

Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? Årets Fafokonferanse markerte også at det er 15 år siden EUs østutvidelse og etableringen av Fafo Østforum.

Grenseløs transport

Grenseløs transport
Fafo Østforum seminar
torsdag, 07 mars 2019
kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

Transport på tvers av landegrensene i EØS-området er et omstridt tema, også i Norge. Ikke bare fordi snøglatte fjelloverganger skaper problemer for utenlandske sjåfører, men fordi internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. På dette seminaret fikk vi blant annet høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge.