Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Fafo-forfattere – 2004–2019

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.
Posted Work in the European Union

Posted Work in the European Union

The Political Economy of Free Movement, 1st Edition
Publiseringsår:  2019
LO-notat: Foran statsbudsjettet

LO-notat: Foran statsbudsjettet

Konjunktursituasjon i Norge og internasjonalt
Publiseringsår:  2019
Kvalifisert for å bygge

Kvalifisert for å bygge

Enkelt å velge seriøst
Publiseringsår:  2019
Forslag om etablering av ELA

Forslag om etablering av ELA

EØS-notat, Regjeringen
Publiseringsår:  2019
Minimum wages in 2019: Annual review

Minimum wages in 2019: Annual review

Eurofound-report
Publiseringsår:  2019
Agenda notat: Fra Skiensmodell til Oslomodell for hele landet

Agenda notat: Fra Skiensmodell til Oslomodell for hele landet

Nasjonale retningslinjer for mer rettferdige og bærekraftige innkjøp
Publiseringsår:  2019
Arbeidstilsynet: Årsrapport 2018

Arbeidstilsynet: Årsrapport 2018

Publiseringsår:  2019