Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Fafo-forfattere – 2004–2021

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.
A fair minimum wage for the EU workers from the local and regional perspective

A fair minimum wage for the EU workers from the local and regional perspective

European Committee of the Regions (CoR)
Publiseringsår:  2021
På oppdrag – Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge

På oppdrag – Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge

TØI-rapport i samarbeid med Fafo
Publiseringsår:  2021
Arbeidstilsynet: Årsrapport 2020

Arbeidstilsynet: Årsrapport 2020

En analyse av Arbeidstilsynets innsats i 2020
Publiseringsår:  2021
Partssammensatt maritimt utvalg

Partssammensatt maritimt utvalg

Forslag for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft
Publiseringsår:  2021
Lønnsfordeling i grønn sektor

Lønnsfordeling i grønn sektor

Faktaflak fra Fafo
Publiseringsår:  2021
Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Revidert 8. februar 2021
Publiseringsår:  2021