Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Fafo-forfattere – 2004–2020

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.
EUs fjerde jernbanepakke – konstitusjonelle spørsmål

EUs fjerde jernbanepakke – konstitusjonelle spørsmål

Juridisk betenkning
Publiseringsår:  2020
SUA: Årsrapport 2019

SUA: Årsrapport 2019

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Publiseringsår:  2020
Coordinating against work-related crime in Norway

Coordinating against work-related crime in Norway

Artikkel om den norske modellen mot a-krim 2014–2019
Publiseringsår:  2020
Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak –covid-19

Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak –covid-19

Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag for Helsedirektoratet
Publiseringsår:  2020
YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2019

YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2019

Rapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg
Publiseringsår:  2020
Reallocation Effects of the Minimum Wage

Reallocation Effects of the Minimum Wage

Cream report
Publiseringsår:  2020
KS-utredning: Vurdering av seriøsitetsbestemmelser

KS-utredning: Vurdering av seriøsitetsbestemmelser

Juridisk vurdering
Publiseringsår:  2020