Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Fafo-forfattere – 2004–2020

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.
SIEPS-rapport: 25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige

SIEPS-rapport: 25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige

Reglering, omfattning och arbetsmarknadseffekter
Publiseringsår:  2020
Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring

Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring

Kap 5 i forskningsantologien «Sund konkurrens i byggbranschen»
Publiseringsår:  2020
Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei

Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei

Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
Publiseringsår:  2020
Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen

Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen

Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
Publiseringsår:  2020
Arbeidslivskriminalitet i bilpleiebransjen i Oslo og Akershus

Arbeidslivskriminalitet i bilpleiebransjen i Oslo og Akershus

Situasjonsbeskrivelse 2019
Publiseringsår:  2020
Fafo-rapport: Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring

Fafo-rapport: Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring

Privat og offentlig sektor
Publiseringsår:  2020
Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge

Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge

Integreringsbarometeret 2020
Publiseringsår:  2020