Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016

  • Tirsdag, kl. 14.00-16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret fikk vi oppdatert statistikk og vurderinger av arbeidsinnvandringen til Norge i 2016. Det var innlegg fra Fafo, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

Hvilke konsekvenser får arbeidsinnvandringen fra Øst- og Sentral-Europa i en tid med økende arbeidsledighet i Norge? Kan arbeidsinnvandringen være en drivkraft for økonomisk utjevning eller ser vi tvert imot dypere kløfter mellom norske og utenlandske arbeidstakere?

Program

Velkommen, ved Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg

Jon Erik Dølvik, seniorforsker i Fafo: Grenseoverskridende arbeidsmobilitet – drivkraft for utjevning eller dypere kløfter i Europa? Lysark (pdf)

Helge Næsheim, seksjonssjef for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB): Statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge 2016. Lysark (pdf)

Lene S. Hagen, leder for Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA): Besøksutvikling og andre erfaringer i 2016. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

______________________

På programmet

helge nome naesheim
Helge Næsheim, SBB

lene s hagen
Lene S. Hagen, SUA

lel
Jon Erik Dølvik, Fafo

amo
Anne Mette Ødegård, Fafo