Skip to main content

TØI-rapport: Ulykkesrisikoen til norske og utenlandske tunge godsbiler i Norge

TØI-rapport: Ulykkesrisikoen til norske og utenlandske tunge godsbiler i Norge
Tor-Olav Nævestad og Inger Beate Hovi

Rapportnummer: 1801/2020

Transportøkonomisk institutt

Les sammendrag

Publikasjonsår: 2020Relaterte nyheter