Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak –covid-19

Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak –covid-19

Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag for Helsedirektoratet

Gruppen ble opprettet 25.mars 2020.
Rapporten overlevert 7. april 2020

Ekspertgruppens medlemmer:
Steinar Holden, leder (Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo)
Thomas von Brasch (Statistisk sentralbyrå)
Kjersti Næss Torstensen (Norges Bank)
Jon Magnussen (NTNU)
Erik Magnus Sæther (Oslo Economics)
Tone Evje (Nærings-og fiskeridepartementet)
Vegard HoleHirsch (Finansdepartementet)
Lars Fjell Hansson (Finansdepartementet)
Kjartan Sælensminde (Helsedirektoratet)
Preben Aavitsland (Folkehelseinstituttet)
John-Arne Røttingen(Forskningsrådet)

Publikasjonsår: 2020Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie