Skip to main content

Kvartalsvis nasjonalregnskap for 2. kvartal 2021

Kvartalsvis nasjonalregnskap for 2. kvartal 2021
Statistisk sentralbyrå

Gjennomgang av makroøkonomiske tall, inkludert arbeidsinnvandring og grenseproblematikk relatert til covid-19-pandemien.

Publikasjonsår: 2021Relaterte nyheter