Skip to main content

Fafo-rapport: Utelivsbransjen – utvikling i arbeidsforhold etter 2014

Fafo-rapport: Utelivsbransjen – utvikling i arbeidsforhold etter 2014
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2020:26. Les mer på fafo.no, inkl engelsk sammendrag

 

I 2014 ble arbeidsforholdene i utelivsbransjen kartlagt av Fafo. Dette kan du lese mer om i rapporten Arbeidsforhold i utelivsbransjen.

Publikasjonsår: 2020Relaterte tema