Skip to main content

Fafo-rapport: Sjatteringer av likhet

Fafo-rapport: Sjatteringer av likhet

Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft

Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2016:15

Publikasjonsår: 2016Relaterte nyheter