Skip to main content

Bidrag i: Atypical Employment in Aviation. Final Report

Bidrag i: Atypical Employment in Aviation. Final Report

Final Report

Rapporten handler om atypiske ansettelser i luftfarten. Nasjonale eksperter fra til sammen 11 europeiske land har bidratt, og Fafo ved Anne Mette Ødegård har bidratt med nasjonal rapportering fra Norge.

Rapporten er forfattet av Prof Dr Yves Jorens, Mr Dirk Gillis, Ms Lien Valcke, Ms Joyce De Coninck. Alle ved Ghent University.

Nettutgave

Publikasjonsår: 2015