Skip to main content

The Role of Organizational and Spouse Support in Solving Work-Life Conflict Among Migrants

The Role of Organizational and Spouse Support in Solving Work-Life Conflict Among Migrants

Artikkel fra PAR Migration Navigator

Kuba Krys, Justyna Świdrak, Anna Kwiatkowska, Natasza Kosakowska-Berezecka and Gunn Vedøy

International Journal of Stress Management, May 18 ,2017

Artikkelen bygger på funn fra forskningsprosjektet PAR Migration Navigator

Publikasjonsår: 2017Relaterte nyheter