Skip to main content

Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS

Roger Bjørnstad, Fernanda Winger Eggen og Maja Tofteng

Rapport nr. 54-2016

Publikasjonsår: 2016Relaterte nyheter