Skip to main content

Mulige konsekvenser av forslag til forordning om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå

Mulige konsekvenser av forslag til forordning om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå

Utredningsnotat fra Stortinget

Tone Kristin Aursland

Notat offentliggjort 04.10.18.

I serien Publiserte notater, fra Stortingets utredningsseksjon

Publikasjonsår: 2018Relaterte nyheter