Skip to main content

Kripos m.fl.: Arbeidskriminalitet i Norge

Kripos m.fl.: Arbeidskriminalitet i Norge

Situasjonsbeskrivelse 2014

Rapporten er utarbeidet av Arbeidstilsynet, Kriminalomsorgen, Kripos, Mattilsynet, NAV,
Politiets utlendingsenhet, Skatteetaten, Tollvesenet, Utlendingsdirektoratet og Økokrim

Publikasjonsår: 2014Relaterte seminarer

Relaterte tema