Skip to main content

UiA-avhandling: I randsonen av den norske velferdsstaten

UiA-avhandling: I randsonen av den norske velferdsstaten

Arbeidsledige polske migranters erfaringer med tilgang til offentlige velferdsytelser og møter med NAV

Katrine Mayora Synnes

Serie: Doktoravhandlinger ved Universitetet i Agder 399

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter