Skip to main content

EUs fjerde jernbanepakke – konstitusjonelle spørsmål

EUs fjerde jernbanepakke – konstitusjonelle spørsmål

Juridisk betenkning

Christoffer Conrad Eriksen

Juridisk betenkning på oppdrag fra Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund

Oslo, 17. april 2020

Publikasjonsår: 2020Relaterte nyheter