Skip to main content

Artikkel: «Jeg har ingen grunner til å dra tilbake»

Artikkel: «Jeg har ingen grunner til å dra tilbake»

Vurderinger av retur fra ståstedet til polske migranter i prekære livssituasjoner i Norge

Katrine Mayora Synnes

Publisert i Norsk sosiologisk tidsskrift Vol.6, Utg.6

Publikasjonsår: 2022