Skip to main content

Blindsonen — Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Blindsonen — Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

NOU 2020: 9

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. november 2019.

Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 4. august 2020.

Publikasjonsår: 2020Relaterte nyheter