Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport har kartlagt brudd på midlertidige ansettelser og innleie

01. februar 2019

Fafo har anslått omfanget av brudd på adgangen til midlertidige ansettelser og innleie. Omfanget av brudd synes å være nokså stort blant virksomhetene i bransjer som bruker østeuropeisk innleid arbeidskraft i stort omfang.

Utbredte brudd på regler for midlertidig ansettelse og innleie

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Fafo kartlagt omfanget av brudd på reglene om midlertidig ansettelse og innleie. Her finner forskerne at et sted mellom 40 000 og 65 000 personer (i privat og kommunal sektor, samt helseforetakene) har en midlertidig ansettelse som trolig ikke kan begrunnes i arbeidsmiljølovens krav. For innleie oppgir rundt 10 prosent av virksomhetene bruk som er ulovlig eller i en gråsone. Forholdene har likevel blitt noe bedre de senere år, ifølge informanter.

Innleie av østeuropeisk arbeidskraft

Bruken av østeuropeisk arbeidskraft, inkludert innleide fra bemanningsforetak, er kartlagt gjennom en egen undersøkelse blant virksomheter innen bygg, anlegg, deler av industrien og overnattings- og serveringsbransjen. Her finner forskerne at mellom 3 og 6 prosent av virksomhetene benytter utleie som del av den daglige driften, uten at det foreligger avtale om fravik. Dette peker i retning av at innleie brukes i motstrid med loven.

Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne  Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund

acbkne jos

Les mer og last ned rapporten

 

 

 
Nyhet