Skip to main content
 

Kronikk: EØS-striden i fagrørsla

27. januar 2019

– Har EU skylda for problemene i norsk arbeidsliv? Jon Erik Dølvik har skrevet en kronikk som går inn i den pågående debatten om EØS-avtalen. Her viser han blant annet til at dagens EØS-avtale gir Norge et handlingsrom som vi ikke har benyttet oss godt nok av. Kronikken ble opprinnelig publisert i Dag og Tid.

EØS-striden i fagrørsla

– I eit oppslag om EØS-opposisjonen i fagrørsla nyleg forklarer Roar Abrahamsen, leiar for den største avdelinga i Fellesforbundet, korfor han har skifta side i EØS-striden. (...)  Abrahamsen har rett i at den frie flyten i det utvida EU/EØS har endra konkurransetilhøva og lagt press på dei lågaste lønene i ein del norske bransjar, men biletet han teiknar, er for einsidig. Det blir for enkelt å leggje skulda for alt som går gale i norsk arbeidsliv, på EØS.  Les hele kronikken (Fafo, 24.01.19) 

Kronikken, som er forfattet av Fafo-forsker Jon Erik Dølvik, ble først publisert i Dag og Tid 18. januar.

 

 
Nyhet