Skip to main content
 

Utredning: EØS-rettens betydning i norske farvann

  • 05. oktober 2017

– EØS-retten er ikke til hinder for at det stilles krav om at arbeidstakere på fartøyer i norske farvann tilstås norske lønns- og arbeidsvilkår. Det gjelder både mannskap på fartøyer som benyttes i tilknytning til petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og mannskap på fartøyer som benyttes i fiskeri- og fiskeoppdrettsvirksomhet. Det er konklusjonen i en utredning Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal har gjort på oppdrag fra Sjømannsorganisasjonene.

Nyhet