Skip to main content
 

Ny NIFU-rapport: – Utenlandsk utdanning er en underutnyttet ressurs

30. april 2022

NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning kan benyttes av personer som ønsker å benytte slik utdanning i uregulerte yrker i Norge. NIFU har undersøkt ordningen. Mye tyder på at ordningen er lite kjent, fremgår det i den ferske rapporten «Godkjenning til gavn?».

– Det det kan hende at Norge ikke får fullt utbytte fra verdien av utenlandsk utdanning, sa NIFU-forsker Lene Korseberg da hun denne uken la fram rapporten.

Forskerne fant at «en litt høyere andel av søkere som har fått godkjent utdanningen fra utlandet er en del av arbeidsstyrken, sammenlignet med de som har søkt, men ikke fått godkjent utdanningen», men forskjellen var liten.

Dette er i samsvar med Fafos funn i undersøkelser av godkjenningsordninger for utenlandske fag- og svennebrev.

Les hele saken: – Utenlandsk utdanning er en underutnyttet ressurs (forskning.no, 30.04.22)

 
Nyhet