Topp-prioterte oppgaver innenfor offentlige anskaffelser

  • 22. november 2022

Kontroll og oppfølging av anskaffelsene, økt innsats for å lære seg å kjenne markedet og behovet for stadig styrket kompetanse. Dette er tre kjerneoppgaver som DFØ (Direktoratet for forvalting og økonomistyring) i tiden fremover skal vie sin hovedinnsats.

Regjeringens arbeid med Norgesmodellen setter kursen for hovedtyngden av DFØs arbeid med oppfølging og kontroll. Det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, menneskerettigheter etc. Og snart kommer regjeringens konklusjoner om skal/kan/bør skal benyttes i de ulike miljøkravene /-kriteriene.

NHO er i gang med å utvikle et policy-dokument, der fire krav som gjelder offentlige anskaffelser, skal serveres det lovutvalget som regjeringen har nedsatt.

Les hele saken: Anskaffelseskonferansen: DFØs topprioriterte oppgaver – og fire NHO-krav (Anbud 365, 22.11.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie