Skip to main content
 

Topp-prioterte oppgaver innenfor offentlige anskaffelser

22. november 2022

Kontroll og oppfølging av anskaffelsene, økt innsats for å lære seg å kjenne markedet og behovet for stadig styrket kompetanse. Dette er tre kjerneoppgaver som DFØ (Direktoratet for forvalting og økonomistyring) i tiden fremover skal vie sin hovedinnsats.

Regjeringens arbeid med Norgesmodellen setter kursen for hovedtyngden av DFØs arbeid med oppfølging og kontroll. Det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, menneskerettigheter etc. Og snart kommer regjeringens konklusjoner om skal/kan/bør skal benyttes i de ulike miljøkravene /-kriteriene.

NHO er i gang med å utvikle et policy-dokument, der fire krav som gjelder offentlige anskaffelser, skal serveres det lovutvalget som regjeringen har nedsatt.

Les hele saken: Anskaffelseskonferansen: DFØs topprioriterte oppgaver – og fire NHO-krav (Anbud 365, 22.11.22)

 
Nyhet